Härlig sensommar i Paris för LIP-elever som läser franska i år 3

FRANSK~1Sedan mer än tio år tillbaka har vi på Katte haft möjlighet att låta de av våra elever som läser de högsta språkstegen (steg 5 och 6 = högsta stegen, obligatoriskt på LIP) få göra en resa på höstterminen i år 3 till målspråkslandet – i detta fallet franska och Paris.

, , ,