Prisbelönt filmregissör från Lund träffar våra elever i LIP1

JohannesFilmskaparen Johannes Stjärne Nilsson höll en mycket inspirerande och lärorik föreläsning om sitt filmskapande för LIP1-eleverna som en del av deras spetskurs i film. Han pratade bland annat mycket om de många olika kortfilmer som han har gjort genom åren, de flesta med kollegan Ola Simonsson (t ex ”Music for One Apartment and Six Drummers”), och förklarade hur processen bakom form och innehåll kunde se ut – samt hur man kunde jobba utifrån olika koncept. Vidare tog han med utgångspunkt ifrån ”Sound of Noise” upp den stora skillnaden mellan att göra kort- respektive långfilm. Eleverna, som hade sett många av filmerna på sina lektioner, kunde också ställa frågor om verken, tolkningar av dem och hur det fungerar att verka som filmskapare i Sverige.

Läs mer om Johannes Stjärne Nilsson på följande länk:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Stj%C3%A4rne_Nilsson

, , ,