Varför Lingua?

Katedralsskolan, Lund

Du får gå i en klass där du och alla dina klasskamrater är intresserade av språk, film och litteratur. Detta leder till kreativa diskussioner och funderingar som får dig att utvecklas. Du lär dig mer än någonsin!

Du möter kunniga och engagerade lärare med stort intresse för språk, film och litteratur.

Lingua förbereder dig särskilt väl för högskolestudier. Katedralskolan både finns nära och står nära Lunds universitet. Om du vill kan du läsa universitetskurser redan på gymnasiet. Att ha gått en nationell spetsutbildning är något som skiljer dig från mängden när du söker vidare till  högskola eller jobb.

Det här är spetsutbildning

Låt oss reda ut en viktig sak. En spetsutbildning är inte generellt svårare är andra gymnasieprogram. Den befolkas heller inte av uteslutande snillen och genier. En spetsutbildning fördjupar sig helt enkelt i ett teoretiskt ämne eller ämnesområde – för elever som är genuint intresserade.

Regeringen beslutade 2008 att så kallade spetsutbildningar skall ges på gymnasiet för elever som är specialintresserade i något teoretisk ämne. Sedan dess har ett antal spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen startats. På Katedralskolan startade vi spetsutbildning i moderna språk, film och litteratur (Lingua – LiP) hösten 2010. Läs gärna mer om spetsutbildning på www.spetsutbildningar.se

Att vara elev på Lingua

Du får gå i en klass där dina klasskamrater troligen delar det flesta intressen med dig. Undervisningen är varierad och blandas med besök på filmfestivalerna i Lund och i Köpenhamn, språkolympiaden, bok- och biblioteksmässan och universitetets författarskola. Skolans FN-rollspel, intressanta föreläsare och resor gör studierna omväxlande och roliga. I årskurs tre har våra elever hittills alltid rest till Frankrike, Tyskland eller Spanien. Sista året skriver du, vid sidan av ditt gymnasiearbete, även ett spetsarbete med tydlig internationell profil. När du tar studenten är du mycket väl förberedd för vidare studier.

Dina lärare är specialister i sina ämnen. Många har disputerat, skrivit läromedel eller undervisat på universitetet.

När du tar studenten på Lingua har du redan tagit ett steg in i dina fortsatta universitetsstudier. Väljer du en annan väg har de tre åren givit dig en unik utbildning där du kunnat fördjupa dig i dina intressen och samtidigt fått en stabil bas för framtida studier och yrkesliv.

Språk och kultur – med fokus på kvalitet

Du läser franska, spanska eller tyska till steg 6. Du kan avsluta med någon av de internationellt erkända certifieringarna: DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Francaise) respektive DALF (Diplôme Approfondi de Langue Francaise), DELE (Diploma de español como lengua extranjera) eller Deutsches Sprachdiplom. Certifikaten ger dig möjlighet att studera vid högskolor och universitet i respektive länder.

Foto: Kennet Denker

Under alla tre åren läser du kurser i film och litteratur vilket ökar din kunskap om målspråkslandet och stärker dina språkkunskaper. Att se mycket film och läsa många böcker är en viktig del av konceptet. Besök av regissörer och författare som aktiva deltagare i våra projekt bidrar ytterligare till att göra Linguaprogrammet till en gymnasieutbildning som är unik i Sverige.

Lärarna kan konstatera att efter ett år har våra elever på Lingua kommit längre i sin förmåga att analysera text och film, formulera sig och lösa problem inom olika ämnesområden än förväntat i jämförbara klasser.

Du kommer att erbjudas möjligheten att ta universitetspoäng under gymnasietiden. Vårt samarbete med Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet samt med institutionerna för film- och litteraturvetenskap gör att du redan under ditt första år får delta i föreläsningar. Du får dessutom ett VIP-kort på Universitetsbiblioteket, och därigenom möjlighet att låna böcker, använda datorerna, kopiera material med mera. Går du Lingua kommer du att vara mycket väl förberedd för framtida universitetsstudier. Spetsutbildning ger dig en stabil grund för en framtid i en internationell miljö.

Hur söker jag till Lingua?

Gå in på https://skane.dexter-ist.com/Skane/Default.asp?page=auth/common/login Leta reda på Katedralskolan i Lund. Under Humanistiska programmet finns Linguaprogrammet. Du kan också söka efter Linguaprogrammet i sökrutan. Omvalsperioden startar den 25 april och du kan söka fram t.o.m. den 15 maj.

Programstruktur för Lingua

https://www.lund.se/katedralskolan/utbildningar/lip–lingua-programmet/